Reglement

 1. Deelname aan de cursus houdt een team in (één baas en één hond). Voor de tweede en volgende hond dient u apart te betalen.
 2. Bij de eerste les dient u desgevraagd het vaccinatieboekje van de hond te kunnen tonen. De hond dient de juiste vaccinaties te hebben gehad. Voor een hond die regelmatig in een kennel of pension verblijft, is een kennelhoest-enting verplicht. Honden, die niet of onjuist zijn ingeënt, worden niet tot de cursus toegelaten.
 3. Deelnemende honden dienen in een goede conditie en gezondheid te verkeren. Bij besmettelijke ziekten als oormijt, kennelhoest, diarree, braken etc. dient vooraf (telefonisch) contact te zijn opgenomen met de instructeur. Deelname kan pas plaatsvinden wanneer de dierenarts de hond gezond heeft verklaard.
 4. Bij loopsheid van de hond wordt vooraf met de instructeur overlegd over deelname aan de training.
 5. Bij verhindering dient dit tijdig — liefst 24 uur van tevoren — bij de instructeur of het secretariaat te worden aangegeven.
 6. Cursisten dienen tijdig voor aanvang van de training op locatie aanwezig te zijn.
 7. Deelnemers, die jonger zijn dan 18 jaar, kunnen pas deelnemen nadat de instructeur heeft overlegd met de ouder(s) en de instructeur zijn fiat voor deelname heeft gegeven.
 8. De cursist moet fysiek in staat zijn om zijn of haar hond onder controle te kunnen houden.
 9. De trainingen worden altijd gelopen met dezelfde combinatie van hond en baas tenzij, in overleg met de instructeur, anders is afgesproken.
 10. De hond dient, wanneer deze niet werkend is, op het gehele terrein te allen tijde aangelijnd te zijn. De hond mag alleen vrij met instemming van de instructeur.
 11. U dient zelf zorg te dragen voor de veiligheid van uw hond en de hond niet bloot te stellen aan risico’s, die de gezondheid van de hond nadelig kunnen beïnvloeden.
 12. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de instructeur honden in het trainingsveld te laten spelen.
 13. Honden, die agressief gedrag laten zien, mogen NOOIT alleen worden gelaten.
 14. Een cursist die zijn of haar hond een lichamelijke correctie toedient, wordt direct van de cursus en de trainingslocatie verwijderd. Hiermee vervalt tevens het recht op restitutie van het cursusgeld.
 15. Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. Dit is ter beoordeling van de instructeur.
 16. Aan fouten, in welke vorm dan ook, kunnen geen rechten worden ontleend. Jachthondenschool Tweestromenland behoudt zich het recht voor een cursusdeelname zonder opgave van reden en zonder restitutie van cursusgelden te beeïndigen, wanneer zij dit noodzakelijk acht.
 17. Voor elke cursus dient men zich apart in te schrijven door middel van een vastgesteld en volledig ingevuld inschrijfformulier.
 18. Cursusgelden dienen voor aanvang van de cursus per bank te zijn voldaan, of contant bij aanvang van de eerste training.
 19. Jachthondenschool Tweestromenland betaalt geen cursusgelden terug, tenzij zij dit nodig acht.
 20. Alle deelnemende cursisten dienen te beschikken over een WA-verzekering.
 21. Jachthondenschool Tweestromenland is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade aan u, uw hond of eigendommen, of derden, in welke vorm dan ook.
 22. Deelname aan cursussen en trainingen van Jachthondenschool Tweestromenland is geheel voor eigen risico.
 23. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de leiding van Jachthondenschool Tweestromenland. Deze beslissing is bindend.