Over ons

Prestatiegerichte trainingen met respect voor de hond.

Dit vat in één zin onze aanpak samen. Natuurlijk kan en moet daar ook respect voor de baas aan worden toegevoegd. Zoveel bazen, zoveel honden. Afgestemd op de combinatie van beiden, bieden wij een trainingstraject waarmee u ook daadwerkelijk iets bereikt en verder komt.

Het kan zijn dat u uw hond de (apporteer)vaardigheden wilt bijbrengen, die nodig zijn voor een weidelijke inzet tijdens de jacht.
Of u wilt doelgericht trainen voor een succesvolle deelname aan het uitgebreide aanbod van jachthondenproeven en/of meervoudige apporteerproeven.
Of misschien wilt u gewoon een prettige, goed luisterende jachthond in huis.

Ervaren en goed geschoolde instructeurs, trainers en helpers staan klaar om de sportieve prestaties van u en uw hond op een hoger plan te brengen. Wij kiezen daarbij voor een aanpak, die past bij het karakter en temperament van uw viervoeter. De toegepaste trainingsmethode is per combinatie verschillend; jachthonden trainen is immers altijd maatwerk!

Ons uitgangspunt is: de toegepaste aanpak moet leiden tot resultaat. Deze resultaten bereiken we door de hond op positieve wijze te laten leren. Op die manier ontwikkelt de hond zelfvertrouwen en behoudt hij het voor een jachthond noodzakelijke eigen initiatief. Een goede (basis)gehoorzaamheid en appèl zijn absolute voorwaarden en daarom ook het beginpunt van onze jachthondentraining.

Onze trainingen zijn breed van opzet. Succes begint bij een stevige basis en een zorgvuldige opbouw. Vanaf de eerste trainingsdag kiezen we voor een aanpak, die rekening houdt met de uitdagingen voor de nabije en verdere toekomt. Doelbewust werken wij aan het voor de combinatie gewenste eindniveau en wordt, door toepassing van veelvuldige variatie in oefenmomenten en -locaties, voortdurend gewerkt aan de allround capaciteiten van uw hond. Diploma-eisen gelden bij onze trainingen veelal als einddoel, maar werken nooit begrenzend.

De inzet van onze instructeurs en trainers is er op gericht u maximaal te coachen en te ondersteunen bij uw trainingsdoelen. U mag dus heel wat verwachten van Jachthondenschool Tweestromenland. Omgekeerd zijn onze trainingen niet vrijblijvend. Uw jachthond succesvol trainen — ongeacht het gestelde trainingsdoel — vraagt ook uw inzet, niet alleen tijdens de trainingen, maar ook daarbuiten!