SJP A (gevorderden)

Dit is de hoogste trede van apporteren; dit niveau is niet voor iedere combinatie bereikbaar. In deze training wordt het uiterste gevraagd van zowel voorjager als hond. Cursisten die voor het A-diploma gaan, moeten daadwerkelijk gemotiveerd zijn om dit doel te bereiken. Voorwaarde om aan deze cursus te beginnen, is dat de hond een stabiele B-hond moet zijn en dat duidelijk is dat de hond over meer dan gemiddelde aanleg beschikt. De voorjager moet zelf de discipline bezitten om de onderdelen van het C- en B-niveau zelf bij te houden en de nodige tijd en energie in het geheel willen steken.

Voor het behalen van een A-diploma moet men het B-niveau uitbreiden met dirigeren en het uitwerken van een sleepspoor. In de training wordt veel aandacht besteed aan het dirigeren. De hond moet op zeer hoog appèlniveau kunnen werken. Hij moet perfect luisteren, de hand aannemen voor het links en/of rechts sturen en een goede lijn lopen. Daarnaast moet de hond onvoorwaardelijk reageren op de zitfluit. Deze vaardigheden worden in eerste instantie los van elkaar ingetraind en vervolgens ‘geplakt’ en aan elkaar gekoppeld. Door voor deze methode te kiezen, wordt bereikt dat de hond niet wordt overvraagd. Hierdoor wordt voorkomen dat onnodig door de zitfluit wordt gelopen op afstanden die de hond nog niet beheerst, waarbij situaties van ongehoorzaamheid beloond zouden worden met succes. Daarnaast komt er relatief veel aandacht te liggen op het sleepspoor, waar in de B-training, maar ook bij de puppy training, al een begin mee is gemaakt.

De instructeur maar zeker ook de voorjager, moet doordrongen zijn van het gegeven, dat de hoge mate van appèl en de onvoorwaardelijke reactie op de zitfluit leiden tot een hoge druk tijdens de trainingen en dat dit niet ten koste mag gaan van het eigen initiatief van de hond. Om dit te bereiken worden de dirigeeroefeningen regelmatig afgewisseld met meervoudige apporten om het eigen initiatief in combinatie met de sturing door de baas te behouden. Dit stelt de combinatie in staat om optimaal te kunnen presteren.

De cursisten moeten ervan doordrongen zijn, dat het behalen van een A-diploma na één trainingsseizoen niet realistisch is. Het zijn ook in dit geval de uitzonderingen die de regel bevestigen!