Training

Bij Jachthondenschool Tweestromenland gaan we uit van “zelf doen”. De trainingsgroepen bestaan uit maximaal tien combinaties en uiteraard kennen de lessen een logische opbouw. De voorjager moet het geleerde zelf ‘in-trainen’ en dus ook in de periode tussen de trainingen zeer regelmatig met de hond aan de slag. Tijdens de trainingslessen wordt ruim aandacht besteed aan de problemen, die de voorjager tijdens de training van zijn of haar hond tegen is gekomen.

Er wordt getraind in verschillende niveau-groepen:

  • pups vanaf 8 weken
  • pups gevorderd
  • starters SJP C
  • SJP C
  • starters SJP B
  • SJP B
  • SJP A
  • MAP B

De cursusblokken bestaan uit 15 lessen met een afsluitende training met certificaat.

De basislocatie van de trainingen is aan de Wilhelminalaan in Wijchen (grens industrieterrein Bijsterhuizen Noord), maar we trainen ook vaak buiten deze locatie. De meeste locaties die we gebruiken, liggen binnen een straal van 10-15 km van Wijchen.

Voor meer informatie omtrent de trainingsgroepen kunt u contact met ons opnemen: jhs.tweestromenland@gmail.com

Wat komt in de trainingen aan de orde:

Zoals eerder aangegeven, vormen de einddoelen van de standaard jachthondenproeven (SJP’s) de rode draad bij de trainingen. De diploma-eisen zijn terug te vinden in de reglementen van de ORWEJA en de Commissie Jachthondenproeven van de diverse rasverenigingen. Deze reglementen bieden een duidelijke leidraad voor instructeur en cursist met betrekking tot de doelen voor het seizoen.