Pups

Tijdens de puptraining wordt voornamelijk aandacht geschonken aan:

Socialiseren

Het is heel belangrijk dat de hond leert omgaan met andere honden en mensen in de directe omgeving.

Luisteren naar de baas

Aandacht vragen van de hond, de commando’s ‘zit’ en ‘down’ (af), en het wegsturen en influiten van de hond.

Kennismaken met verschillende soorten terrein

In de praktijk zal de hond overal apporten moeten zoeken en halen. De pups zullen kennis maken met grasland, bos, bouwland, water (zwemmen), maar ook moeten zij bijvoorbeeld over een stuw en onder een omheining door.

Kennismaken met verschillende soorten dummy’s en wild

In de training wordt gewerkt met dummy’s (land en water) en koud wild (kraai, eend, konijn etc.). We zullen de pups regelmatig dummy’s aanbieden en aan wild laten ruiken.

Schieten

Een jachthond moet natuurlijk ‘schotvast’ zijn. Daarom zal er tijdens de training, op gepaste afstand, geschoten worden.